Fact library:

Product leaflets – Eng

Product catalogue Eng 2017

Product documentation

Presentation SA-series
Product info SA 210
Product info SA 330
Product info SA 460
Product info SA 390
Product info SA 580
Product info SA 990
Presentation SGS-series
Product info SGS 210
Product info SGS 330
Product info SGS 460
Product info SGS 990
Product info SV 10
Product info SV 20, 40
Product info SV 21, 31, 41
Product info SV 22, 32, 42

Instructions

Installationsanvisning SA
Installationsanvisning SGS
Montering av hängmappsram / arbetsskiva
Kodlås till SMP serien
Kodlås LaGard Basic
Kod lock LaGard Basic user instructions
Kod lock LaGard Basic instruction Francaise
Kodlås Combogard 33 E
Kodlås MasHamilton LC
Kodlås MasHamilton 252-552
Kodlås Rotobolt
Kodlås SM+ serien
Kodlås Z03 Direct Drive
Kodlås Z03 Rotary Bolt
Kodlås REL
Kodlås Wittkopp Primor 2000 Level 5
Kodlås Wittkopp Primor 2000 Level 15
Kodlås CombiLock 200 Simplex
Kodlås CombiLock 200 Pro
Codelock CombiLock 200 Pro Eng
KabaMas 252-552 Snabb
KabaMas 252-552 Komplett
Monteringsanvisning kodlås till SA-serien
Gasolflaskor
Riksarkivets författning RA-FS 2013:4

Document and data – Swedish

Brandklassat arkivskåp SA 210
Brandklassat arkivskåp SA 330
Brandklassat arkivskåp SA 390
Brandklassat arkivskåp SA 460
Brandklassat arkivskåp SA 580
Brandklassat arkivskåp SA 990
Brandklassat hängmappsskåp SV 10
Brandklassade hängmappsskåp SV 20/40
Brandklassade hängmappsskåp SV 21/31/41
Brandklassade hängmappsskåp SV 22/32/42
Brandklassade hängmappsskåp SVC
Brandklassade hängmappsskåp SVF
Brandklassade hängmappsskåp SVR
Brandklassade dokumentskåp SMP
Brandklassade dokumentskåp SM
Brandklassade dokumentskåp SM+
Brandklassade datamediaskåp SC -
Hängmappsskåp i tunnplåt SH
Brandklassade datamediaskåp SC
Lateralskåp i tunnplåt serie SHL

Storage of flammable liquids and aerosols – Swedish

Vad gäller egentligen?
Samlingsbroschyr SGS-serien
Samlingsbroschyr SGS-serien webbanpassad
Våra unika fördelar SGS-serien
Secura SGS 210, Skåp för brandfarliga varor
Secura SGS 330, Skåp för brandfarliga varor
Secura SGS 460, Skåp för brandfarliga varor
Secura SGS 990, Skåp för brandfarliga varor
Secura SGS 990 för fathantering
Secura SAG, Skåp för säker förvaring av bl.a. gasol
Secura SGP, Skåp godkända enligt EN 14470-1 för brandfarlig vätska
Secura SGP, Engelsk originalbroschyr

Burglary and theft – Swedish

ExpoSafe V-serien för skydd av varuautomater
ExpoSafe I-serien för inbyggnad av förbutiker mm
Säkra exponeringsskåp för tobak serie ST
Säkra transportskåp modell TS
Säkra transportskåp modell TS Ritning
Inbrottsklassade nyckelskåp SN
Säkerhetsskåp för laptop förvaring serie SL
Säkerhetsskåp serie SS
Säkerhetsskåp serie SS ny
Värdeskåp serie SRE
Värdeskåp serie SE
Värdeskåp serie SEI
Brand- och stöldskyddsskåp S2
Stöldskyddsskåp S2
Stöldfördröjande skåp SP
Deponeringsskåp serie SU

Product leaflets – Swedish

Produktkatalog 2018
Produktkatalog 2017
Produktkatalog 2016
Brandklassad förvaring premium 2015
Brandklassad förvaring premium Webb
Säker förvaring Privat 2015
Säker förvaring Privat Webb
Säker förvaring av brandfarlig vara 2015
Säker förvaring av brandfarlig vara Webb
Branklassad förvaring 2013
Brandklassad förvaring 2013.2
Inredning till SA-serien 2013
Brandklassad förvaring 2011
Offentlig verksamhet 05
Privat verksamhet 05
Skolfolder 2010

Historical

Brandklassat dokumentskåp SD 110
Brandklassat dokumentskåp SD 160
Brandklassad hurts SH 50
Datainsatser DD12 och DD 23